מסופונים ניידים זברה

מסופון נייד – TC20

מסופון נייד – MC55

מסופון נייד – TC8000

מסופון נייד – ET55

מסופון נייד – TC51/56

מסופון נייד – MC67

מסופון נייד – MC3200

מסופון נייד – MC18

מסופון נייד – ET50

מסופון נייד – MC45

מסופון נייד – MC2100

מסופון נייד – MC17

מסופון נייד – MC9190

מסופון נייד – MC9500

מסופון נייד – OMNII XT15

מסופון נייד – MC9200

מסופון נייד – WORKABOUT PRO4

מסופון נייד – TC55

מסופון נייד – TC75

מסופון נייד – TC70

מסופון נייד – MC40

מסופון נייד – ET1