מסופונים ניידים דאטאלוג'יק

מסופון נייד – Skorpio X4

מסופון נייד – Joya Touch A6

מסופון נייד – Joya X2

מסופון נייד – +Falcon X3

מסופון נייד – Memor X3

מסופון נייד – Lynx

מסופון נייד – DL-Axist

מסופון נייד – Skorpio X3