מסופונים מוסעים זברה

מסופון מוסע – VC80

מסופון מוסע – VH10

מסופון מוסע – 8585 / 8595

מסופון מוסע – VC70